Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της ECOERA Consulting.

Η ECOERA Consulting είναι μία από τις πρώτες εταιρείες Συμβούλων Μηχανικών και Ενεργειακού Σχεδιασμού με ειδίκευση στις εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων.

Στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου μπορείτε να αποκτήσετε μία αρχική πληροφόρηση για το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενώ για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) και Βουλγαρία (Σόφια).

Κλαδικά Νέα