Προφίλ

Η ECOERA Consulting αποτελεί μέλος ενός δυναμικού ομίλου εταιρειών με έδρα το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης δράσης των στελεχών της στους τομείς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,των Μελετών Μηχανικου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η διαφοροποίηση της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο των υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην αειφόρα ανάπτυξη εν γένει, έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό Αρχιτεκτονικών και Η/Μ μελετών, επιβλέψεων, αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντολογικών μελετών κα. με κοινό άξονα την τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει στελέχη και συνεργάτες μηχανικούς με εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις εφαρμογές Εξοικονόμησης ενέργειας και τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό κτιρίων, ενώ παράλληλα η ταυτόχρονη δραστηριότητα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι συνεργασίες της και η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών της εξασφαλίζουν άμεση γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων και της εκάστοτε αγοράς.

Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Κλαδικά Νέα