Συνεργάτες

Η κομβική τοποθέτηση και η διευρυμένη δραστηριότητα του μητρικού ομίλου εταιρειών της ECOERA Consulting, της έχει εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευρεία δράση στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Μεσογείου, τα Βαλκάνια και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πλεονέκτημα αυτό εξασφαλίζει στους πελάτες της ECOERA Consulting τη δυνατότητα εξυπηρέτησης τύπου “one-stop-shop”, παρέχοντας υπηρεσίες από εξειδικευμένους φορείς σε όλα τα στάδια του εκάστοτε έργου.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω link για να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας.

  

Κλαδικά Νέα