Φιλοσοφία

Η ανθρωπότητα ζει πλέον σε ένα  Περιβάλλον όπου σχεδόν κάθε έγκριτη επιστημονική κοινότητα ενημερώνει και προειδοποιεί για τα καταστροφικά αποτελέσματα που έχουν οι λανθασμένες ενέργειες του ανθρώπου στον πλανήτη.  Είναι απαραίτητο να υπερτονιστεί η έννοια της Οικολογίας και να τοποθετηθεί ως πρωταρχικός αυτοσκοπός κάθε ενέργειας και παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον από εδώ και στο εξής.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αποδοτικά, απαιτείται μία διευρυμένη συστράτευση σε παγκόσμιο επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο μονάδας. Απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία, ισχυρή αυτογνωσία και εμμονή στο στόχο της ανατροπής των εξελίξεων όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα.

Πλέον της παραπάνω Αρχής, στην οποία βασίζεται η φιλοσοφία της ομάδας της ECOERA Consulting, οι Αξίες που διέπουν την εταιρική λειτουργία είναι:

  • Προσύλωση στην ικανοποίηση του πελάτη
  • Γνώση - Έρευνα -Διαρκής Επιμόρφωση
  • Ποιότητα - Συνέπεια
  • Συνεργατικότητα - Ομαδικότητα

Κλαδικά Νέα